Integritetspolicy

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vi lämnar inga personuppgifter kunden lämnar till oss till tredje part, såvida kunden inte uttryckligen gett sitt samtycke till detta. Detta innefattar personuppgifter såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, varor eller tjänster Ni köpt, såväl uppgifter som Ert besök på vår sajt automatiskt medger, såsom ip-adress, webläsarversion, operativsystem, webadress som dirigerade Er till vår webplats, datum och tidpunkt etc.

 

Antispampolicy

Vi medverkar ej till att skicka sk SPAM. Som Kund till oss kan Ni få e-post rörande Er order, betalning eller annan kommunikation Ni initerat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår Kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till våran verksamhet förekommer ej. Sker automatiska utskick skall Du som kund kunna avregistrera Dig från dessa.

 

Hur vi använder kakor (cookies)

 

Ändringar i Integritetspolicy

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.